Strømmen, 02.02.04

 

 

REFERAT FRA ANLEGGSMØTE

 

onsdag 28. januar kl. 18.00 på Idrettens hus på Strømmen

 

Innledning:

I oktober 2003 hadde Norges Svømmeforbund i samarbeid med Akershus svømmekrets en undersøkelse over status og ønsker for svømmehaller i kretsen.

 

Som en videreføring av dette innkalte Akershus svømmekrets og Akershus Idrettskrets til møte onsdag 28. januar kl. 1800 på Idrettens hus på Strømmen. Hensikten var at man skulle enes om en faktaoversikt som dokumenterer den virkelige anleggssituasjonen for svømming i Akershus. Hvordan arbeider vi så i fellesskap for å bedre forholdene?

 

Følgende klubber var representer:

-          Aurskog-Finstadbru Spkl., sv.gr.

-          Bærumsvømmerne

-          Eidsvoll svømmeklubb

-          Lørenskog-Rælingen Kappsvømmeklubb

-          Skedsmo svømmeklubb

-          Ski svømmeklubb

-          SSK Skjetten svømming

 

I 1999 ble det vedtatt å satse på anlegg innen storbyvirksomhet. Idrettskretsen har jobbet med å få vekk begrepet ’storby’ og heller innføre ’tettbefolkede områder’. Dette er nå gjort. Man ser nå muligheten til å kunne hente ut betydelige midler i forhold til tidligere, og følgende idretter har sendt inn behov for anlegg: ishockey, fotball og svømming.

 

Tall fra 1999 viser at Akershus har dårlig dekning når det gjelder svømmeanlegg. Antall innbyggere pr. svømmehall var for Akershus 7187 i 1999. For Norge totalt var det 4273. Dårligst kom Asker og Bærum ut med henholdsvis 24622 og 20302 innbyggere pr svømmeanlegg i 1999.

 

Det er viktig at alle lag og foreninger nå jobber og kommer med innspill gjennom idrettsrådene i kommunene, slik at idrettsrådene kan komme med en prioritering til kommunedelplanene.

 

På møtet ble det diskutert frem følgende ønsket prioritering:

  1. De hallene som må rehabiliteres ønsker statlige midler slik at de ikke må stenge
  2. Ønsker 25 meters treningsanlegg
  3. Ønsker et 50 meters treningsanlegg i Akershus hvor alle lag i kretsen har adgang.

 

På møtet ble dokument med oversikt over svømmehaller i Akershus lagt frem og oppdatert. Uklarheter følges opp av kretsen.

 

! Reidunn Hallan