Kurs
KURSPLAN ÅR 2000

KURSPLAN FOR AKERSHUS OG OSLO 2005

Kurstype

Sted

Ansvar

Dato

Kurs i begynneropplæring Oslo Oslo Svømmekrets 11., 12. og 13. mars
Juniortrener- kurs (Trener II) Oslo og Bergen Norges Svømmeforbund  tre weekender: 1. - 3. april 15. - 17. april 3. - 5. juni
Kretsdommerkurs i svømming Oslo, Ekeberg Oslo Svømmekrets 13.-14.-18. april
Forbundsdommerkurs i svømming Oslo, Ekeberg Oslo Svømmekrets 27.-28 april.-2. mai

Ønsker om andre kurs meldes inn til Akershus svømmekrets. Det kreves minst 10 deltakere for at dette kurset evt. vil bli gjennomført.