Kretslaget
Kretslagstreneren i svømming i Akershus Svømmekrets heter:

 

På grunn av liten oppslutning fra klubbene har styret vedtatt å legge kretslaget ’på is’ inntil videre.